Sách Kiểm toán


Ngày đăng: Ngày 17 tháng 4 lúc 8:38
File download: Icon gioi-thieu-sach-cua-bm.doc

Tên sách: Kiểm toán

 

Tóm tắt:

Sách được biên soạn với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán ở cấp độ đại học. Sách được cập nhật các quy định và chuẩn mực mới về lĩnh vực kiểm toán cũng như bổ sung các thông tin liên quan với mong muốn mang lại cho người đọc một cái nhìn đầy đủ về các công việc kiểm toán hiện nay tại Việt Nam, và phần nào trên thế giới. Một số bài đọc thêm cũng được bổ sung nhằm cung cấp thêm thông tin về những vấn đề thực tiễn của nghề nghiệp kiểm toán.

Sách được biên soạn chủ yếu cho sinh viên chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán, nhưng cũng có thể sử dụng cho môn học Kiểm toán tại các chuyên ngành kinh tế khác. Ngoài ra, hy vọng rằng các kiểm toán viên cũng có thể sử dụng quyển sách này như một tài liệu tham khảo trong quá trình làm việc.

Kết cấu và nội dung

Sách được cấu trúc thành 16 chương, bao gồm hai phần kiến thức phù hợp với chương trình giảng dạy môn Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

·         Phần thứ nhất, bao gồm bảy chương đầu tiên, giới thiệu các kiến thức mang tính nguyên lý của hoạt động kiểm toán, với trọng tâm là kiểm toán độc lập. Ngoài hai chương đầu trình bày về hoạt động kiểm toán và môi trường của hoạt động này, năm chương sau giải thích các khái niệm và phương pháp áp dụng trong các bước của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.

·         Phần thứ hai, bao gồm chín chương, tập trung vào các kiến thức về thực hành kiểm toán. Sáu chương đầu của phần này trình bày về kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ba chương cuối cùng giới thiệu thêm về các hoạt động kiểm toán chuyên biệt, bao gồm những dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán, khái niệm và quy trình của kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước.

Nội dung của sách bao gồm các chương sau đây:

Chương I    - Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập

Chương II   - Môi trường kiểm toán

Chương III  - Hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương IV - Chuẩn bị kiểm toán

Chương V – Bằng chứng kiểm toán

Chương VI - Kiểm toán trong môi trường tin học

Chương VII – Hoàn thành kiểm toán

Chương VIII - Kiểm toán tiền

Chương IX - Kiểm toán nợ phải thu khách hàng

Chương X - Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Chương XI - Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao

Chương XII - Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Chương XIII - Kiểm toán thu nhập và chi phí

Chương XIV - Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán

Chương XV - Kiểm toán nội bộ

Chương XVI - Kiểm toán Nhà nước

Các tác giả

Sách này được biên soạn bởi Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, với sự tham gia của PGS.TS. Vũ Hữu Đức, ThS. Võ Anh Dũng (đồng chủ biên), cùng với các giảng viên là PGS.TS. Trần Thị Giang Tân, ThS. Đoàn Văn Hoạt, TS. Nguyễn Thế Lộc, ThS. Mai Đức Nghĩa, ThS. Phạm Thị Ngọc Bích và ThS. Dương Minh Châu

Nhà xuất bản

Sách được xuất bản tại Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, năm 2011 và có thể mua tại Nhà sách Minh Khai, 249 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM.