Thư ngỏ về việc tổ chức buổi đón tiếp và sinh hoạt với sinh viên chuyên ngành Kiểm toán

- Thông tin từ bộ môn Kiểm toán, khoa Kế toán

Tin mới

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa 38 Đại học chính quy

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN KHOÁ 38 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Hội thảo "Các thay đổi nền tảng của Chuẩn mực Kiểm toán trong giai đoạn 2014-2016"

- Sinh hoạt khoa học của Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán, trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa 16B VB2 đợt 1 và khoá 19 LTĐH đợt 1 năm 2015

- Thông tin dành cho sinh viên K19 Liên thông đại học đăng ký thực tập đợt 1 năm 2015 và sinh viên khoá 16B văn bằng 2 đăng ký thực tập đợt 1 năm 2015
Thông báo về lịch học môn Chuyên đề ngoại khoá khoá 38 ĐHCQ

Thông báo về lịch học môn Chuyên đề ngoại khoá dành cho sinh viên khoá 38 ĐHCQ
Danh sách nhận học bổng McMasters đợt 1 năm 2015

- Học bổng MacMasters đợt 1-2015 dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của khoa Kế toán do công ty McMasters tài trợ
Danh sách nhận học bổng McMasters 2014

- Học bổng MacMasters 2014 dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của khoa Kế toán - Kiểm toán do công ty McMasters tài trợ

Ảnh hoạt động